Archive: Mix

”Indras farväl” till Strindbergsmuséet

Målningen har hittat hem och tillhör från sommaren 2012 muséets samlingar i Stockholm.

"Indras farväl" tillkom efter ett besök i Blå tornet och vill skildra ett utsnitt ur August Strindbergs drama "Ett drömspel"; ögonblicket då Indras dotter ska börja sin nedfärd från de högre sfärerna till människornas värld.

Utvandrad målning

United States Department of the Interior har i mars 2010 accepterat målningen ”Ellis Island – I det nya landet” (61x50) till samlingarna på Ellis Island Immigration Museum och finns nu på Liberty Island i New York ”representing artistic interpretation of the immigrant experience or the meaning of immigration.”

Contemporary Art Exhibition By Selected Swedish Artists

Kortárs Müvészeti Kiállítás Válogatott Svéd Alkotókkal

2008 November 15-29

Reception opened by H E Cecilia Björner, the Swedish Ambassador, and Mr Tibor Szonyi Director and Curator of the Opera Gallery in Budapest:

”Ingrid Schau takes us on the expressive journey to experience the movements of the figures and shapes combined with beautiful colours”

Opera Gallery Budapest under direction of EACO,Europa AuthenticaCultural Organization